SVLS/AVLS tento týždeň rokovala vo VšZP o Dodatku platnom od 1.1.2019

Dňa 31.10.2018 sa na Generálnom riaditeľstve VšZP v Bratislave konalo rokovanie zástupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska/Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS) k návrhu nového Dodatku pre všeobecných lekárov – členov SVLS/AVLS platného od 1.1.2019.

Stretnutia sa za VšZP zúčastnili zástupcovia odboru nákupu zdravotnej starostlivosti a revízni lekári VšZP. Rokovania viedla Beata Havelková, riaditeľka odboru zdravotného a revízneho VšZP. SVLS/AVLS zastupovali Monika Palušková, prezidentka SVLS/AVLS a Jana Striško Senčáková, predsedníčka Sekcie SVLS pre legislatívu a financovanie.

Predmetom rokovania bolo precizovanie textu návrhu Dodatku vrátane ponuky VšZP na navýšenie platieb pre všeobecných lekárov pre dospelých – členov SVLS/AVLS od 1.1.2019. VšZP tak splnila svoj záväzok, že rokovania o obsahu nového Dodatku sa uskutočnia s vedením SVLS/AVLS čo najskôr po podpise Memoranda so všeobecnými lekármi zo dňa 23.10.2018.

Na záver rokovania sa obe strany dohodli, že vedenie VšZP zašle SVLS/AVLS návrh Dodatku so zapracovanými pripomienkami oboch strán najneskôr do 15.11.2018. Obsah Dodatku bude predmetom ďalšieho pracovného stretnutia. O jeho výsledkoch budeme členov SVLS/AVLS informovať osobitne.

SVLS/AVLS je najväčšou a najrešpektovanejšou organizáciou združujúcou výhradne všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku. Pri rokovaniach s tretími stranami (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa) zastupuje stovky svojich členov. SVLS/AVLS vytvára a zabezpečuje právnu istotu pre všeobecných lekárov, ich ekonomickú prosperitu, moderné vzdelávanie a pravidelné stretnutia. Jej cieľom je trvalý a dynamický rozvoj všeobecného lekárstva v Slovenskej republike.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: fotolia.com