SVLS/AVLS : V roku 2020 budeme opäť silne podporovať naše ambulancie aj všeobecné lekárstvo

Milí členovia Spoločnosti a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS),

naše spoločné úspechy a rozvoj nášho odboru vnímame v roku 2019 s radosťou aj pokorou. Keď sme pred rokmi prišli s projektom SVLS a neskôr aj AVLS, vedeli a cítili sme, že práve takýto subjekt všeobecní lekári nevyhnutne potrebujú – aby sme mali všetko potrebné „pod jednou strechou“ . Topili  sme sa vtedy vo finančnom marazme a reálne hrozilo, že naše ambulancie ako nezávislé nadobro skončia. Boli sme osamotení, stratení v množstve byrokracie a potláčania všeobecného lekárstva medzi ostatnými špecializáciami, bez prestíže a bez vízie východiska – navyše v úlohe zle plateného a neustále dehonestovaného dispečera.

Čo sme spolu dokázali? 

Naše faktúry sa násobne zvýšili a s tými spred siedmych rokov sa nedajú ani len porovnať … Len vďaka nášmu spoločnému odhodlaniu a tvrdej práci sa veci zmenili. Vstali sme z prachu a postavili sme sa na vlastné nohy – vydobyli sme si vyššie platby, nové kompetencie, začali sme sa sami vzdelávať, odvážne meniť systém, náš odbor a aj samých seba. Napriek nepriaznivej situácii sme si dokázali posilniť nezávislosť a svojou cieľavedomosťou a pracovitosťou aj ťažko vybojované pozície v systéme.

Sme hrdí na to, že SVLS/AVLS od roku 2019 ako jediná spoločnosť disponuje certifikovanými súdnymi znalcami vo všeobecnom lekárstve a certifikovanými lektormi  vo vzdelávaní. SVLS/AVLS má vo svojom tíme aj všeobecných lekárov s certifikátom EURACT Assessment Course. Majú tak medzinárodnú kvalifikáciu hodnotiť vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve na Slovensku v európskom meradle.

Sme hrdí aj na to, že SVLS/AVLS sa zásadne pričinilo o zrušenie povinnosti za almužnu slúžiť po nociach na APS a rovnako nás už nikto neobťažuje prehliadkami mŕtvych … A to všetko sa zdalo byť kedysi nemožné.

Spoločne realizujeme najväčšie a najreprezentatívnejšie medicínske podujatie na Slovensku –  Kongres SVLS v Šamoríne – Čilistove. Je špičkovou udalosťou nielen svojím skvelým odborným programom a originálnymi sprievodnými akciami, ale predovšetkým s jeho úžasne priateľskou atmosférou. Čo je však najdôležitejšie – takmer 80% prednášajúcich na ňom tvoria samotní všeobecní lekári. Takýto dizajn kongresu je v strednej Európe absolútnym unikátom. Osobitnou kapitolou vzdelávania pre všeobecných lekárov na Slovensku sú stále populárnejšie Akadémie všeobecných lekárov a v roku 2019 k nim pribudol nový projekt Moja ambulancia, s ktorým prichádzame za kolegami do regiónov. Pilotnú Moju ambulanciu sme nedávno absolvovali v Košiciach, budúci rok to budú ďalšie mestá na Slovensku. Sme veľmi radi, že sa stretla s nadšením. Lekárske izby SVLS sú už uznávanou tradíciou a veľmi silným spojivom súdržnosti všeobecných lekárov. Sú priestorom na odbornú diskusiu aj neformálne priateľské rozhovory. Mnohým z nás už pomohli …

Budúci rok máme pre Vás ďalšie milé prekvapenie  J

Spoločne sme naozaj silní

Nesmierne si vážime vašu podporu. Spoločne sme naozaj veľmi silní.

Veľmi pekne ďakujeme, že sme spolu.

V mene Výboru a Dozornej rady SVLS a Prezídia AVLS Vám a Vašim blízkym želám krásne a voňavé Vianoce, veľa pevného zdravia v celom novom roku 2020, mnoho radosti v kruhu vašich blízkych a aspoň zopár skutočne vďačných pacientov … 

 

S úctou

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka SVLS / AVLS