SVLS/AVLS vzdeláva profesionálne – má vo svojich radoch prvých certifikovaných lektorov na Slovensku

SVLS/AVLS má vo svojich radoch prvých certifikovaných lektorov (osvedčenie Ministerstva školstva SR) – lídruje tak rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku nielen z odborného, finančného, ale aj vzdelávacieho hľadiska.

Vzdelávanie je najsilnejšou odbornou a finančnou devízou každého medicínskeho odboru

Každý medicínsky odbor má svoje špecifiká a musí sa mu prispôsobiť aj vzdelávanie v ňom. Všeobecných lekárov musia vzdelávať predovšetkým všeobecní lekári. Úlohou špecialistov je vedomosti ponúkať v rozsahu, ktorý všeobecné lekárstvo potrebuje – nie naopak. Všeobecní lekári sú výnimoční – starajú sa takpovediac o “celého človeka” a v “každej životnej situácii”. Musia rozumieť nielen medicíne, ale aj právu, legislatíve, sociálnemu poistteniu, pracovnému lekárstvu, ekonomike … Sú v jednej osobe lekármi, zamestnávateľmi, šéfmi, zásobovačmi, šoférmi … Žiadny iný odbor však už paradoxne nie je vystavený toľkým invektívam ako práve všeobecné lekárstvo.

Aj preto sme si v SVLS/AVLS pred niekoľkými rokmi povedali, že odbor postavíme opäť na nohy. A jasné, pevné sebavedomie mu dodá v prvom rade špičkové vzdelávanie – iba ten, kto robí veci správne, ich robí bezpečne a môže za svoju prácu žiadať adekvátnu odmenu.

SVLS/AVLS špičkovým vzdelávaním trvale posúva odbor dopredu – disponuje už certifikovanými súdnymi znalcami aj certifikovanými lektormi

Aj preto SVLS/AVLS organizuje najväčšie a najprestížnejšie podujatie všeobecných lekárov na Slovensku Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove. Všetci sa radi zúčastňujeme Lekárskych izieb SVLS, účasť na skvelých Akadémiách je vysoko cenená, regionálny projekt Moja ambulancia sa stretol s mimoriadne vysokým záujmom …

SVLS/AVLS disponuje po dlhých rokoch čakania od 30.6.2019 certifikovanými súdnymi znalcami a od 13.12.2019 aj certifikovanými lektormi. Pred časom sme prisľúbili, že všeobecní lekári nájdu riešenie všetkých svojich požiadaviek na jednom mieste. Slovo sme dodržali. Sme hrdí, že SVLS/AVLS je bezpečným profesionálnym prístavom pre stovky všeobecných lekárov tak, ako sme po tom vždy túžili – mať všetko na jednom mieste … Sme hrdí, že sen je už reálnou skutočnosťou.

Sme radi, že ste s nami.

Vzdelávanie certifikovaných lektorov sa uskutočnilo v novembri a decembri 2019 a zúčastnili sa ho okrem iných frekventantov aj všeobecní lekári. A nálada bola ako vždy vynikajúca :):):) Spolu sme to dali – pre nás, pre všeobecných lekárov 🙂

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS