SVLS: Blahoželáme všeobecným lekárom k 19.máju – Svetovému dňu všeobecných lekárov

Milí priatelia a kolegovia, všeobecní lekári,

dovoľte mi spoločne s členmi Výboru a Dozornej rady SVLS zo srdca zablahoželať Vám k 19.máju, Svetovému dňu všeobecných lekárov. V mene Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Vám úprimne ďakujeme za Vašu prácu, obetavosť a nasadenie vo Vašej ambulantnej práci.

Všeobecné lekárstvo na Slovensku vstalo pred 10 rokmi z popola. Prešli sme spoločne obrovský kus cesty. Všetci, ktorí sme zažili obdobie všeobecného lekárstva pred rokom 2013, vieme, že odbornosťou a vytrvalosťou sme nastúpili na cestu trvalého rozvoja a udržateľnosti odboru. Pamätáme si rok 2011, kedy sa slovenské všeobecné lekárstvo malo stať doslova korisťou “sieťových poskytovateľov” pod jedným určeným “odborným garantom”. Dokázali sme sa proti tomu postaviť a odbor zachovať a rozvíjať tak, ako to robia naši kolegovia v modernej časti Európy.

Máme pred sebou ešte veľa, veľa práce. Sme však silnou komunitou, máme jasnú víziu a dokážeme sa spoločne postaviť na odpor hlúposti, “biznisovaniu” aj neodbornosti. Naša komunita sa zásadne zmenila. A v pozitívnych zmenách budeme spoločne pokračovať. Máme skvelý tím, vybudované regionálne štruktúry a vzájomne si pomáhame i radíme. Už to nikdy nebude inak.

Ešte raz mi dovoľte, milí kolegovia, popriať nám všetkým k 19. máju, Svetovému dňu všeobecných lekárov, veľa pevného zdravia, mnoho dobrých dní a radosti v práci aj súkromnom živote.

S úctou a úprimným poďakovaním všetkým všeobecným lekárom na Slovensku,

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)