ÚDZS v roku 2013 uložil 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vlani uložil 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. TASR o tom informovala Erika Kováčiková z oddelenia komunikácie ÚDZS.

“Našou prioritou je viesť poskytovateľov k správnym liečebným postupom i k udržateľnému prístupu k pacientom a pacientkam. Takže viac nám záleží na osvete ako na pokutách, pred finančným postihom uprednostňujeme ukladanie nápravných opatrení, aby sa chyby neopakovali,” uviedol predseda úradu Michal Palkovič.

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa podávatelia so svojimi podaniami obracajú na úrad, je nespokojnosť s postupom pri liečbe. Tieto podania predstavujú 43 percent všetkých podaní. Celkovo úrad v minulom roku riešil 2133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1637 podaní, čo predstavuje 77 percent. Ku koncu minulého roka zostalo v procese riešenia 496 podaní.

Zároveň úrad v roku 2023 vyriešil celkovo 679 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podaní opodstatnených, 544 neopodstatnených a deväť podaní odložil ad acta. “V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených v roku 2023 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (16,54 percenta) a oftalmológia (14,29 percenta),” dodala Kováčiková.

ÚDZS v minulom roku sledoval vývoj zvyšujúceho sa počtu podaní vo vzťahu ku skupine poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo skupiny iClinic. Vlani tak prijal 27 nových podaní. “Z celkového počtu 74 doteraz prijatých podaní úrad vyriešil 67 podaní, z toho v 34 podaniach bolo zistené porušenie. Sedem podaní zostáva v riešení,” ozrejmila Kováčiková.

Tiež v porovnaní s rokom 2022, keď úrad vyriešil výkonom dohľadu 986 podaní, stúplo v roku 2023 percento opodstatnených podaní riešených výkonom dohľadu na 18,56 percenta, v roku 2022 to bolo 15,52 percenta. “Tento percentuálny nárast je spôsobený znížením počtu podaní riešených výkonom dohľadu, pričom počty opodstatnených podaní sa držali na približne rovnakej úrovni,” doplnila Kováčiková.

Zdroj: TASR

Foto: archív redakcie