Vo VšZP môžete vykázať výkon H0004 1x kedykoľvek počas kalendárneho roka

Mnohí všeobecní lekári kontaktovali SVLS/AVLS s otázkou, ako správne vykázať počas roka výkona H0003 a H0004 pri monitoringu pacienta s artériovou hypertenziou alebo dyslipidémiou v ambulancii všeobecného lekára.

Z uvedeného dôvodu sme si vyžiadali stanovisko MUDr. Dariny Haščíkovej, MPH, vedúcej oddelenia zdravotných a revíznych činností VšZP. Vyplýva z neho, že výkony H0003 a H0004 možno vykázať 1x kedykoľvek počas kalendárneho roka – samozrejme za dodržania zmluvných podmienok a revíznych pravidiel.

Ak mal napr. pacient vykonaný výkon H0004 v júli kalendárneho roku, možno výkon H0004 vykonať a vykázať napr. v marci nasledujúceho kalendárneho roku alebo kedykoľvek počas nasledujúceho kalendárneho roku. Nie je potrebné dodržať 12-mesačný interval – podstatné je vykonať tento výkon každý rok.

Veľkou výhodou pre pacienta aj všeobecného lekára je lepší manažment pacienta a možnosť lepšie naplánovať jeho vyšetrenie a kontroly.

Stanovisko MUDr. Dariny Haščíkovej, MPH uvádzame tu Paluskova_odpoved

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.