Voľby do Výboru a Dozornej rady SVLS budú 16. mája 2018

Dňa 16.mája 2018 od 19.00 hod. sa počas Kongresu SVLS 2018 v hoteli X-bionic sphere v Šamoríne – Čilistove uskutočnia voľby do Výboru a Dozornej rady Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Voľby do exekutívnych a kontrolných orgánov SVLS budú súčasťou Členskej schôdze členov SVLS.

Miesto konania Členskej schôdze a súčasne volebná miestnosť bude viditeľne označená.

Všetci riadni členovia SVLS sa po splnení podmienok určených Stanovami SVLS a volebným poriadkom môžu uchádzať o funkcie vo Výbore a Dozornej rade SVLS. Oba dokumenty sú voľne prístupné na webovej stránke SVLS www.svls.sk

Autor: poly

Foto: aktuálne.sk