Všeobecní lekári, má každý z Vás svojho všeobecného lekára?

V portugalskom Porto sa v dňoch 4.-5. novembra 2019 konala v poradí už tretia medzinárodná konferencia organizácie EUROPREV (European Forum on Prevention and Primary Care),  zastrešujúcej všeobecných a rodinných lekárov z celej Európy.

Europrev pracuje vo svojej agende s vysoko aktuálnymi témami každodennej praxe všeobecných lekárov, ako je prevencia a podpora zdravia.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa ako člen organizácie EUROPREV na nej zúčastnila prostredníctvom národného reprezentanta SR v EUROPREV-e MUDr. Henricha Hazuchu.

Tohtoročným objektom záujmu bola prevencia založená na EBM dôkazoch (Evidence-Based Prevention – How to do it?). Diskutovalo o nej  263 účastníkov z 24 krajín.

Aké boli hlavné témy konferencie EUROPREV-u?

Medzi hlavné témy patrili skríningové programy najčastejších onkologických ochorení. Najnovšie poznatky v skríningu onkologických diagnóz ako sú karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm, rakovina prostaty či skríning rakoviny krčka maternice prezentovali  uznávané autority všeobecného  a rodinného lekárstva (napr. Peter Gøtzsche z Nemecka, Frederik Martini  a mnohí ďalší)

Živú diskusiu s prekvapujúcou (?) sebareflexiou vyvolala Andree Rochfort (z organizácie EQUIP). Na otázku smerom k auditóriu, koľkí z prítomných lekárov majú svojho všeobecného lekára, mnohí svoje ruky nezodvihli. Dokonca po otázke, koľkí účastníci riešili problémy v posledných  rokoch  svoje zdravotné výlučne so svojim všeobecným lekárom,  sa v naplnenej sále zodvihlo len niekoľko rúk.  Prezentované programy prevencie vyhorenia praktických lekárov rozbiehajúce sa v niektorých európskych  krajinách upozorňujú na problémy, ktorým čelí aj Slovensko.

Súčasťou konferencie bolo aj spoločné zasadnutie zástupcov členských krajín Euroroprevu – EUROPREV Council Meeting, kde mala SVLS  svoje zastúpenie. Jednou z tém rokovania bolo napr. plánované vytvorenie  informačnej databázy ku skríningu kolorektálneho karcinómu  v jednotlivých členských krajinách, umožňujúce porovnanie skríningových  metód  medzi jednotlivými krajinami  s možnosťou vyhodnotenia efektivity v zmysle vplyvu na mortalitu. Účastníci tiež diskutovali o úlohe definovať priority všeobecného a rodinného lekárstva zo širokého spektra problémov, ktoré denne riešime a čo je určitým špecifikom nášho odboru. Prezentovala sa tiež dôležitosť vytvorenia praktických pomôcok pre komunikáciu s pacientom s cieľom upozorniť  aj na možné nežiadúce efekty skríningových programov, napr. v zmysle tzv. zbytočnej diagnostiky a následnej zbytočnej liečby (overdiagnosis, overtreatment).

Existuje mnoho oblastí všeobecného a rodinného lekárstva  v ktorých je nanajvýš užitočné vymieňať si skúsenosti medzi jednotlivými krajinami.

SVLS je lídrom v týchto diskusiách a sprostredkovávať benefity tejto spolupráce všeobecným lekárom na Slovensku.

Autor: Henrich Hazucha

Foto: Henrich Hazucha