Všeobecní lekári sa cez víkend vzdelávali v Košiciach – bolo super :)

V sobotu 23.11.2019 sa uskutočnilo víkendové vzdelávacie podujatie pre všeobecných lekárov pod názvom Moja ambulancia – Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára v Košiciach.

Lektormi a supervízormi workshopov boli zástupcovia SVLS/AVLS Monika Palušková, Iveta Malíková a Marek Kučera.

Ako sme sa hrali? 🙂

Keďže samotní lektori denne vykonávajú prax, presne vedia, čo je nevyhnutné vykonávať v ambulancii všeobecného lekára tak, aby sme boli odborne aj právne chránení.

Žiadna mitochondriálna úroveň, žiadne zbytočné teoretizovanie. Úvod v rámci prednášok a následne spoločný veselý tréning – riešenie kazuistík, modelovanie situácií v našich ambulanciách, právny blok, vzájomný prechod medzi jednotlivými typmi antikoagulancií, predoperačné vyšetrenie, komunikácia so zdravotnými poisťovňami …  A veľa ďalších zručností.

Sobota nabitá informáciami aj priateľskou atmosférou medzi všeobecnými lekármi 🙂

Čo pripravujeme?

Opäť sme mali plný dom. Chceli sa zúčastniť aj ďalšie desiatky našich kolegov, prednáškové priestory sa však “nafúknuť” nadajú. Preto sme sa rozhodli vyjsť všeobecným lekárom v ústrety a podujatie zopakovať v novom termíne. Už je pripravené. O všetkom budeme kolegov včas informovať.

Ďakujeme za skvelú atmosféru a (nielen) Košičanom za pohostinnosť. :):):)

So všetkými sa tešíme na stretnutie na jarných vzdelávacích podujatiach špeciálne pre všeobecných lekárov a na Kongrese SVLS 2020 v dňoch 6.5. – 9.5.2020 v Šamoríne – Čilistove.

Autor: Monika Palušková, Iveta Malíková, Marek Kučera

Foto: SVLS/AVLS