Všeobecní lekári sa stretli na seminári s VšZP v Nitre – “odpovede do ambulancie”

Tak takto sme sa mali dnes na seminári so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) v Nitre.

Bolo fajn – veľa sme sa pýtali a ešte viac sme sa dozvedeli. Rozprávali sme sa, vysvetlili sme si vykazovanie pre VšZP.

Kolegovia, ktorí majú podpísané dodatky s VšZP, už od 1.7.2018 vykazujú a účtujú po novom. Pokiaľ robia a vykazujú nové hodnoty kapitácie a veľmi slušne uhrádzané nové výkony vo VšZP, na účet im už dva mesiace zakaždým pribudne niekoľko sto eur.

Vedeli ste, že:

– výrazne sa zjednodušilo vykazovanie artériovej hypertenzie a dyslipidémií a hlási sa VšZP iba raz ročne?,

– za ročnú starostlivosť o každého takéhoto pacienta si nad rámec kapitácie môžete vyúčtovať až vyše 70 EUR ročne?,

– k predoperačnému vyšetreniu vo VšZP si môžete vykázať a prirátať EKG?,

– výkon skórovania si môžete vykázať aj pri preventívnej prehliadke u každého pacienta nad 40 rokov?,

– výkon 10 si môžete vykázať pri každej úprave farmakoterapie u pacienta s týmito ochoreniami?

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo si potrebujete niečo zopakovať, môžete prísť aj na semináre vo Zvolene, Poprade, Košiciach a Bratislave alebo na Lekárske izby v Bratislave a na Táľoch.

                                             

Autor: Monika Palušková

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska