Dôvera a VšZP v MEDICOM-e – zadávanie SCORE a pripočítateľných položiek pre členov AVLS

Ako sme sľúbili, členovia AVLS pripravili pre svojich kolegov v AVLS jednoduché návody, ako zadať do našich softvérových systémov SCORE  pre VšZP a pripočítateľné položky pre Dôveru (tie majú nad rámec kapitácie hradené iba členovia AVLS).

Dnes sme uverejnili návod pre tých, ktorí majú MEDICOM. Návod pre SOFTPROGRESS sme uverejnili minulý týždeň.

Mesačné uzávierky tak s rezervou stihnete.

Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v súčasnosti absolvujeme semináre, aby sme dokázali správne vykazovať všetky výkony, ktoré máme hradené vysoko nad rámec kapitácie.

Všetky informácie a návody sa nachádzajú pre členov AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com