VšZP a SVLS/AVLS pozývajú na sériu regionálnych stretnutí so všeobecnými lekármi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  a  Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

                  pozývajú všeobecných lekárov na stretnutia vo všetkých regiónoch Slovenska

         Všeobecný lekár a zdravotná poisťovňa – očakávania a realita

 

Odborní garanti:

MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka, Odbor zdravotný a revízny, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

 

Odborný program:

  1. Kompetencie včera, dnes a zajtra – všeobecné lekárstvo sebe

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH

  1. Revízna činnosť v ambulancii všeobecného lekára – čo sa z nej dozvieme?

MUDr. Beata Havelková, MPH

  1. Nemusím byť dispečer – ako správne vykonávať a vykazovať výkony v mojej ambulancii

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH,  MUDr. Iveta Malíková, MPH

  1. Hodnotenie všeobecných lekárov – VšZP pripravuje zmenu hodnotenia efektivity práce ambulancií

MUDr. Beata Havelková, MPH

  1. Mám otázku …

Diskusia všeobecných lekárov s revíznymi lekármi z krajských pobočiek VšZP

         Záver

 

Dátumy a miesta konania:

5.9.2018 – STARÁ TURÁ, hotel Lipa, Husitská cesta 5, 15.30 – 17.30 hod.

6.9.2018 – TRNAVA, hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, 15.30 – 17.30 hod.

7.9.2018 – MARTIN, hotel Turiec, A. Sokolíka 2, 15.30 – 17.30 hod.

10.9.2018 – NITRA, hotel Mikado, Hollého 11, 15.30 – 17.30 hod.

20.9.2018 – ZVOLEN, hotel Tenis, Neresnická cesta 13, 15.30 – 17.30 hod.

26.9.2018 – POPRAD, hotel Satel, Mnoheľova 5, 15.30 -17.30 hod.

27.9.2018 – KOŠICE, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 15.30 -17.30 hod.

10.10.2018 – BRATISLAVA, Club Penati, Agátová 33, 15.30 – 17.30 hod.

 

Po skončení programu sa stretneme na Lekárskej izbe SVLS. Budeme hovoriť o aktuálnych témach všeobecného lekárstva týchto dní.

Prosíme, aby všeobecní lekári prišli včas z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov.

Pozvánka na podujatie sa nachádza tu:

POZVÁNKA – VšZP a SVLS

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)