VšZP: Online kontroly preskripčných a dispenzačných záznamov

 Vážení poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,

dovoľujeme si vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) od 1. 2. 2019 nasadzuje do prevádzky nové kontroly v eRecepte, pri vytváraní preskripčných záznamov, ktoré boli zrealizované v súčinnosti s NCZI.

Cieľom nových kontrol je znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy. Takto vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, čím sa zníži počet odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.

1.     Kontrola povinných informácií o zložení, kódoch a názvoch surovín pri predpise magistraliter liekovv prípade predpisu individuálne pripravovaného lieku (ďalej „IPL“) je   lekár povinný uviesť okrem zloženia, pokynov pri výrobe a používaní IPL aj kód IPL,  teda jednu z hodnôt M01000, M01001, M01002, M01003, M01004 alebo M01005. Bolo by vhodné, aby predpisujúci lekár mal k dispozícii vo svojom informačnom systéme  ponuku najpoužívanejších receptúr s orientačnou cenou, aby vedel vybrať správny kód.

2.       Zákaz uviesť odporúčanie, ak je predpisujúci lekár špecialista mimo všeobecného ambulantného sektora (VAS) ak je predpisujúci lekár mimo VAS, nemôže predpisovať na odporúčanie iného lekára lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky s preskripčným obmedzením, ktoré predpisuje príslušný odborný lekár, alebo všeobecný lekár na jeho odporúčanie.

3.     Kontrola povinného príznaku (NovorodenecNaRcRodica) pri predpise produktu novorodencovi na rodné číslo rodiča.

4.     Kontrola príznaku „produkt na vynimku“ (ProduktNaVynimku) pri predpise – pre definované produkty, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne, je potrebné nastaviť uvedený príznak, aby bola možná úhrada z verejného zdravotného poistenia.

5.     Kontrola diagnózy pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín voči aktuálne platnému číselníku MKCH.

6.     Kontrola povinnosti štrukturovaného dávkovania pre vybrané ATC skupiny liekov, ide o protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká.

7.     Kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu zdravotníckej pomôcky na mieru –ak kód predpísaného produktu (KodProduktPZSVykazany) začína znakom „I“, musia byť vyplnené aj atribúty Zdovodnenie a OpisPomockyNaMieru.

Na záver upozorňujeme, že zdravotná poisťovňa bude okrem vyššie uvedených kontrol na vstupe pri ukladaní preskripčných záznamov naďalej vykonávať kontroly zamerané na správnosť výdaja a vykazovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy.

S pozdravom

MUDr. Beata Havelková, MPH

riaditeľka odboru revízneho a zdravotného

Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.