Vykazovanie a preskripcia liekov pri diabetickej polyneuropatii – usmernenie VšZP

Vykazovanie a preskripcia liekov podľa usmernenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. vydané MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, vedúcou zdravotného a revízneho odboru VšZP zo dňa 06.12.2019.

 

Diabetológ vykazuje výlučne diabetickú polyneuropatiu pod kódmi:

E10.40   Diabetes mellitus 1.typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E10.41   Diabetes mellitus 1.typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

E11.40   Diabetes mellitus 2.typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

E11.41   Diabetes mellitus 2.typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

 

Vyšetrenie  a diagnostika neuropatie musí byť riadne zaznamenaná v dokumentácii. Diagnostika diabetickej polyneuropatie v ambulancii diabetológa sa vykonáva podľa platného ŠDTP pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus a jeho komplikácií. V prípade, ak liečbu diabetickej neuropatie začal na základe vyšetrenia neurológa, musí byť odpis alebo originál z vyšetrenia založený v zdravotnej dokumentácii.

V prípade, ak diabetológ predpisuje lieky dlhodobo, bude preferovať predpísanie liekov formou opakujúceho sa e-receptu. Možnosť predpisovania liekov prostredníctvom všeobecných lekárov pre dospelých, alebo všeobecných lekárov pre deti a dorast bude používať len v prípadoch nevládnych pacientov, ktorých dochádzanie do ambulancie špecialistu je vzhľadom na ich zdravotný stav komplikované. 

Pri predpise lieku na recept budú diabetológovia dodržiavať zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach §119, v ktorom sa okrem iného píše: Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár humánny liek predpisovať, táto lehota nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie informáciu, či je zmluvným lekárom, alebo či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu alebo odbornom pracovnom vzťahu, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.

 

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: SVLS/AVLS