Vykazovanie výkonov pre členov SVLS/AVLS

Milí členovia AVLS,

keďže sa rady SVLS/AVLS rýchlo rozrastajú, rozhodli sme sa pripraviť pre našich členov manuály na vykazovanie výkonov pre všetky zdravotné poisťovne tak, aby sme znížili chybovosť a zároveň zvýšili finančnú efektivitu našich ambulancií.

Veríme, že naše manuály poslúžia nielen novým členom AVLS, ale aj všetkým ostatným, ktorí si potrebujú overiť, či pri vykazovaní postupujú správne.

 

Manuály na vykazovanie výkonov pre členov SVLS/AVLS pre všetky zdravotné poisťovne nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne

 

Autori:

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, člen Výboru SVLS, člen SVLS/AVLS

MUDr. Adriana Orechovská, členka SVLS/AVLS