Zdravotná dokumentácia z pohľadu lekára a sestry v nemocnici aj ambulancii – ako neurobiť chybu?

Dňa 14.2.2024 od 14.00 do 15.00 hod. sa v kinosále Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch uskutoční workshop na tému „Zdravotná dokumentácia z pohľadu lekára a sestry – ako neurobiť chybu.“ Je určená pre lekárov a sestry na klinikách a oddeleniach, centrálnom príjme nemocnice, ako aj ambulantným lekárom – špecialistom a všeobecným lekárom a ich sestrám. 
Cieľom workshopu je prakticky vysvetliť medicínsko-právne súvislosti vedenia zdravotnej dokumentácie, nakladania s ňou, informovania a pacienta a jeho príbuzných, ePreskripcii a ePN v podmienkach centrálneho príjmu, nemocničných oddelení a ambulancií.
Na praktických príkladoch si ukážeme chyby a omyly v každodennej praxi zdravotníckych zariadení a jednoduché spôsoby, ako sa im v práci zdravotníckych pracovníkov vyhnúť.
Prednášajúci:
JUDr. Pavol Cvik – advokát okrem iného špecializujúci sa na zdravotnícke a medicínske právo a to tak z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj z pohľadu farmaceutických spoločností
MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. – súdny znalec a konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
         Vstup je voľný a sú vítaní všetci zdravotnícki pracovníci z nemocnice a regionálnych ambulancií.