Zdravotná starostlivosť pre vojnových migrantov z Ukrajiny – dokumenty MV SR a MZ SR

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

zrejme sa k vám už postupne dostávajú pokyny štátu k repatriácii vojnových migrantov z Ukrajiny a k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre dospelých aj deti.
Ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva SR sa snažia koordinovať svoje aktivity.
Zatiaľ zasielame 3 dokumenty vydané štátnymi orgánmi k uvedenej situácii.
V prípade, že máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte organizáciu, ktorá Vás zastupuje, aby bola zdravotná starostlivosť , ktorú poskytneme vojnovým utečencom poskytnutá správne a aj krytá finančnými prostriedkami štátu.
Ďalšie informácie budeme zasielať priebežne. Členom AVLS pošleme aj informácie k vykazovaniu a úhradám.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým lekárom, sestrám, ďalším zdravotníckym pracovníkom aj občanom-nezdravotníkom za veľkorysú pomoc a podporu ľuďom v núdzi. 
Aktuálne dokumenty MV SR a MZ SR nájdete nižšie v pdf formáte.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: fotolia.com