Župy lekárom vyrubili mastné pokuty

Neoprávnené poplatky, nedodržiavanie ordinačných hodín, dlhé čakacie lehoty či zle vedená zdravotná dokumentácia.

Kontroly v zdravotníckych zariadeniach v jednotlivých krajoch priniesli župám tisíce eur v pokutách, dokonca aj konania na zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Denník Pravda sa na podnety pacientov opýtal priamo samosprávnych krajov.

Najčastejšie podnety od pacientov sa týkali poplatkov – označovali ich za neoprávnené či „divoké“. „Kreativita lekárov, a najmä ich právnikov, pri poplatkoch je veľká – za objednanie pacienta na vyšetrenie, registráciu, RTG vyšetrenie a podobne. Často sa vyberajú rôzne manipulačné poplatky a poplatky za manažment pacienta, ktorými poskytovatelia prenášajú nimi prezentované nedofinancovanie zo strany zdravotných poisťovní na pacienta,“ konkretizovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kra­ja.

Časté je podľa nej aj nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie a nakladanie s ňou, nedodržiavanie ordinačných hodín a čoraz častejšie sa objavuje aj nedostatočné personálne zabezpečenie ambulancie. „Župa ročne prešetrí stovky podnetov občanov a vykoná desiatky dozorov priamo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v lekárňach,“ uviedla Forman. V roku 2019 bolo 29 podnetov ukončených správnym konaním. Kraj zatiaľ uložil pokuty v 13 prípadoch, v celkovej sume 3 950 eur.

Aj košická župa eviduje pribúdajúce podnety od pacientov. „Najviac sa ich týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti v ambulanciách,“ vymenovala obsah podnetov za minulý rok hovorkyňa župy Anna Terezková. Samospráva tak minulý rok udelila pokuty piatim poskytovateľom, a to celkovo vo výške 2 000 eur. “Vlani tiež bolo začaté správne konanie na zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia u jedného poskytovateľa,“ dodala Terezková.

Počas epidémie osýpok na východe Slovenska v roku 2018 navyše došlo k podozreniu, že dvaja lekári zo Zemplína v rámci povinného očkovania nezaočkovali deti, ale do ich zdravotnej dokumentácie uviedli, že tak urobili. Podľa Terezkovej zistenia postupne finalizujú a potom ich budú analyzovať.

Celý článok si môžete prečítať na http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/541911-zupy-lekarom-vyrubili-mastne-pokuty/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

Autori: Ivana Štefúnová, Robo Hakl, Eva Štenclová

Zdroj: pravda.sk

Foto: fotolia.com