EURACT – kurz LEONARDO LEVEL 1 Bratislava 2020: poplatok za kurz a spôsob úhrady

Poplatok za kurz nezahŕňa ubytovanie a cestovné náklady:

Člen EURACT                    300,00 Eur

Nečlen EURACT                350,00 Eur

Poplatok za kurz uhraďte až po akceptácii Vašej prihlášky národným reprezentantom SR alebo ČR a po pridelení variabilného symbolu na úhradu.

Úhradu za kurz je potrebné poukázať do 31.3.2020 na:

Bankový účet: SK94 1100 0000 0029 4700 0723

VS: 20201

SWIFT: TATRSKBX     Tatra banka, a.s.

Do správy pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, EURACT 2020

 

Autor: Iveta Malíková

Foto: SVLS/AVLS

 

Autori: Iveta Malíková, Jáchym Bednář

Foto: SVLS/AVLS