EURACT Leonardo Course Level 1 – National Version 21. 5. – 23. 5. 2020, Bratislava

Milí kolegovia,

pozývame Vás na „národne-medzinárodný“ kurz Leonardo Course Level 1, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.5. – 23. 5. 2020 v kongresových priestoroch hotela Color v Bratislave. Organizujú ho spoločne národní reprezentanti EURACT-u:

MUDr. Iveta Malíková, MPH za Slovenskú republiku a MUDr. Jáchym Bednář za Českú republiku.

Sme veľmi radi, že naše pozvanie na vedenie kurzu prijali kolegovia z Portugalska, ktorí majú bohaté skúsenosti s vedením kurzov EURACTu – Denise Alexandra Cunha Velho a Luis Filipe Ribeiro de Almeida Gomes.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

Prihlášku  je potrebné zaslať e-mailom najneskôr do 31.3.2020 Vášmu národnému reprezentantovi v EURACT-e. Prihlášky budú akceptované do naplnenia kapacity podujatia.

Po akceptácii prihlášky budú účastníkom zaslané pokyny a variabilný symbol na úhradu poplatku za absolvovanie kurzu. Uhradený poplatok je nevratný.

Prihlášku na kurz nájdete tu:

EURACT Leonardo Course Level 1 _ national version

Slovenská republika: MUDr. Iveta Malíková, MPH   e-mail:  vicepresident@svls.sk

Česká republika:  MUDr. Jáchym Bednář                   e-mail: jachbed@seznam.cz

 

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť príjemnú vzdelávaciu atmosféru a priestor na výmenu skúseností z praxe.

Tešíme sa na vás.

 

Autori: Iveta Malíková a Jáchym Bednář

Foto: SVLS/AVLS