Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

Kompletné znenie dokumentu : http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/MU_4-2013.pdf