Prihlásenie do verejného zdravotného poistenia

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 2/4/2006 z 5.11.2013 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie

Celé znenie dokumentu : http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/metodicke_usmernenie_2_4_2006_ZP.pdf