VšZP a SVLS/AVLS: Prioritou spolupráce je zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska sa zhodli na tom, že ich spoločnou prioritou je zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. Súčasne budú tak ako doteraz intenzívne spolupracovať na zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa ako prvá už v roku 2015 zazmluvnila u všeobecných lekárov starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou,” uviedla Beata Havelková, riaditeľka Odboru zdravotného a revízneho Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a pokračovala. “Na hypertenziu je liečený takmer každý piaty občan Slovenska. VšZP sa preto rozhodla rozšíriť zdravotnú starostlivosť u všeobecných lekárov aj o komplexnú diagnostiku a liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu a ostatných porúch premeny tukov. Výskyt vysokého krvného tlaku je úzko spojený s výskytom aterosklerózy a zvýšených hodnôt niektorých tukov v krvi. Všeobecní lekári poznajú svojich pacientov najlepšie a sú k nim najbližšie, preto máme záujem, aby sa tieto ochorenia diagnostikovali v domácom prostredí pacienta čo najrýchlejšie a najdostupnejšie.”

Až 11 000 obyvateľov Slovenska vo veku do 75 rokov zomrie ročne na tzv. odvrátiteľné ochorenia (“avoidable diseases”), pričom 32 percent tvoria ochorenia srdca a ciev a 16 percent je spôsobených cievnou mozgovou príhodou. Choroby srdca a ciev spôsobia na Slovensku až 52 percent všetkých úmrtí, čo je alarmujúce. Túto nelichotivú štatistiku je možné znížiť čo najskoršou diagnostikou a včasnou liečbou.

“Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) oceňuje záujem VšZP o zvyšovanie kompetencií všeobecných lekárov tak, aby mohli  pacientom pomôcť bez zbytočného zahlcovania ambulancií špecialistov,” povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS. “Dôležité je, že zo strany zdravotnej poisťovne ide o reálnu efektívnu spoluprácu v záujme našich pacientov. Preplácanie komplexnej starostlivosti o pacientov s odvrátiteľnými ochorenia u všeobecných lekárov zvýši komfort pacientov, ich bezpečnosť a súčasne zlepší financovanie ambulantného sektora.”

Ako ďalej uviedla, toto je jediná cesta, ako motivovať a objektívne odmeniť tých všeobecných lekárov, ktorí sa o svojich pacientov komplexne a moderne postarajú.

Aj preto VšZP spoločne so SVLS v septembri a októbri organizujú naprieč celým Slovenskom vzdelávacie podujatia pre všeobecných lekárov, kde im podrobne vysvetlia spôsob vykonávania a vykazovania nových zmluvných podmienok VšZP pri manažmente odvrátiteľných ochorení.

Stretnutia sa uskutočnia v Starej Turej, Trnave, Martine, Nitre, Zvolene, Poprade, Košiciach a Bratislave.

Miesta a termíny podujatí sa nachádzajú tu:

https://svls.sk/vszp-a-svls-avls-organizuju-v-septembri-seriu-regionalnych-stretnuti-so-vseobecnymi-lekarmi/

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: fotolia.com