Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z.z. z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o ochrane osobných údajov